Home Περιβαλλοντική
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2009-2010

«Ο πιο καλός ο μαθητής
εξοικονομεί ενέργεια για το καλό της γης»

 

Ο τίτλος του προγράμματός μας φανερώνει ότι αυτή τη χρονιά επιθυμούμε ν’ «αριστεύσουμε» σ’ ένα ζήτημα πολύ βασικό για το περιβάλλον μας. Η αλόγιστη χρήση βλαβερών για τη φύση πηγών ενέργειας και η μη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιηθούμε στο θέμα αυτό. Στις πρώτες συναντήσεις της ομάδας μας, εισαγωγή αποτέλεσε η αναζήτηση πληροφοριών για τις μορφές ενέργειας που προκαλούν μεγάλα προβλήματα στο περιβάλλον. Μέρος αυτής της θεωρητικής κατάρτισής μας παρουσιάζουμε παρακάτω.

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση, για κάθε δραστηριότητα, και βρίσκεται παντού. Αποθηκεύεται με κάποια μορφή, μετατρέπεται από τη μία μορφή στην άλλη και μετακινείται συνεχώς. Η ενέργεια δεν χάνεται ποτέ.

 

Φυσικοί πόροι και ενέργεια

 
Φυσικοί πόροι ονομάζονται όλα τα υπάρχοντα στη γη υλικά ή προϊόντα, που είναι χρήσιμα για τη ζωή και τις δραστηριότητες του ανθρώπου. Μπορούμε να τους ταξινομήσουμε σε ανανεώσιμους, που διαρκούν πάντα ή ανανεώνονται συνεχώς, και σε μη ανανεώσιμους, που εξαντλούνται και η ανανέωσή τους είναι πολύ δαπανηρή.

 

Ορυκτά καύσιμα

 
Τα τρία πρώτα είδη από τις μη ανανεώσιμες πηγές ανήκουν στα λεγόμενα ορυκτά καύσιμα, που είναι οργανικές ουσίες προερχόμενες από τον φλοιό της γης, που με την καύση τους παράγουν ενέργεια. Τα τρία βασικά είδη ορυκτών είναι ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο.
Σήμερα τα ορυκτά καύσιμα κυριαρχούν παγκοσμίως στην παραγωγή ενέργειας. Σύμφωνα με μελέτες, θα συνεχίσουν να αποτελούν την κύρια ενεργειακή πηγή ως το 2030.

 

Οδυνηρές επιπτώσεις της χρήσης ορυκτών καυσίμων

 
Η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι απαραίτητη και, όπως γίνεται φανερό, έχει καθυστερήσει σε μεγάλο βαθμό. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το λιώσιμο των πάγων, η όξινη βροχή, η κλιματική αλλαγή -με τις πολλαπλές επιπτώσεις της, όπως την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, τις υψηλότερες ακραίες θερμοκρασίες, τις ξηρασίες και τις πιο ραγδαίες και συχνές καταιγίδες και την ενδεχόμενη εξαφάνιση του 15-37% των ειδών που ζουν πάνω στον πλανήτη μέχρι το 2050- προκαλούνται από την αλόγιστη χρήση ενέργειας, παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα.. Η εξάπλωση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με την ενεργειακή αλυσίδα.

 

Μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 


α) Η ηλιακή ενέργεια. Είναι καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη. Κατά την επίσκεψή μας στο ηλιακό χωριό της Λυκόβρυσης διαπιστώσαμε πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η ακτινοβολία του ήλιου σε ποικίλες εφαρμογές οικιακής χρήσης.
β) Η αιολική ενέργεια, που στηρίζεται στην εκμετάλλευση της κινητικής ενέργειας των ανέμων. Γίνεται όλο και πιο δημοφιλής, αφού το κόστος παραγωγής πέφτει ραγδαία.
γ) Η γεωθερμική ενέργεια, μέσω της οποίας αξιοποιούνται τα θερμά νερά ή και οι ατμοί που υπάρχουν σε υπόγειους ταμιευτήρες της γης.
δ) Η βιομάζα, δηλαδή η ενέργεια που πηγάζει από την αξιοποίηση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος κάθε υλικού που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από το φυτικό ή ζωικό κόσμο.
ε) Η υδροηλεκτρική ενέργεια, η οποία στηρίζεται στην εκμετάλλευση της μηχανικής ενέργειας του νερού και της μετατροπής της σε ηλεκτρική. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά πώς λειτουργεί ένα υδροηλεκτρικό εργοστάσιο, καθώς επισκεφθήκαμε τον Ιανουάριο τον υδροηλεκτρικό σταθμό του Γλαύκου στην Πάτρα.

 

Συμπέρασμα


Τη στιγμή που οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται σήμερα από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας αποτελούν την ιδανική λύση από πολλές απόψεις. Στη χώρα μας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό που απομένει είναι η βούληση, κρατική και ιδιωτική.

 

(Ομαδική εργασία της Περιβαλλοντικής Ομάδας του Σχολείου
Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπαιδευτικός)

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

eco16Την Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδρομή της περιβαλλοντικής ομάδας του σχολείου μας. Προορισμός μας ήταν το ηλιακό χωριό στον δήμο Λυκόβρυσης.

ρόκειται για ένα οικιστικό συγκρότημα 435 ηλιακών κατοικιών, οι οποίες στεγάζουν δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ). Το ηλιακό χωριό της Λυκόβρυσης δημιουργήθηκε το 1984 και ήταν μία από τις τρεις προσπάθειες που έγιναν τότε διεθνώς για κάτι παρόμοιο και η μόνη που συνεχίστηκε, καθώς τα άλλα δύο ηλιακά χωριά στην Ισπανία και το Μαρόκο σταμάτησαν τη λειτουργία τους λίγα χρόνια μετά. Στόχος του είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος να ικανοποιούνται παράλληλα με την ικανοποίηση των σύγχρονων οικιακών ανέσεων και κοινωνικών εξυπηρετήσεων. Η ηλιακή ακτινοβολία αξιοποιείται μόνο για τη θέρμανση χώρων και την παροχή ζεστού νερού.

Την ομάδα μας υποδέχτηκε στα γραφεία του ηλιακού χωριού ο υπεύθυνος της συντήρησης των συστημάτων. Μας έδωσε πληροφορίες για το χωριό και στη συνέχεια μας ξενάγησε και στο λεβητοστάσιο. Έπειτα, βγήκαμε στον εξωτερικό χώρο και μελετήσαμε τον τρόπο κατασκευής των κατοικιών. Στο ηλιακό χωριό έχουν εγκατασταθεί έξι βασικοί τύποι ενεργειακών συστημάτων. Η θέρμανση χώρων και η παροχή ζεστού νερού οικιακής χρήσης γίνεται από 17 συνολικά διαφορετικούς συνδυασμούς αντλιών θερμότητας ηλιακών συλλεκτών. Η εξοικονόμηση ενέργειας υπολογίζεται από τη μελέτη 45 έως 90% ανάλογα με το σύστημα.

Στην καλύτερη αποδοτικότητα των συστημάτων συμβάλλουν και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί, όπως είναι η επιπλέον μόνωση πάχους 10 εκατοστών, ο προσανατολισμός των κατοικιών, οι οποίες προστατεύονται από βορινούς ανέμους, και το ότι έχουν τοποθετηθεί τέντες δύο ειδών, δηλαδή και ηλιοπροστασίας και αεροπροστασίας. Επίσης, τα σπίτια έχουν φυτεμένα γύρω τους φυλλοβόλα δέντρα, ώστε να έχουν σκιά και δροσιά το καλοκαίρι και περισσότερο ήλιο το χειμώνα.

Η αλήθεια είναι ότι ακούγοντας για το ηλιακό χωριό πριν το επισκεφθούμε, περιμέναμε ότι θα δούμε από κοντά ένα έργο σύγχρονο και πρότυπο, όσον αφορά τις σύγχρονες περιβαλλοντικές ανάγκες, έστω κι αν έχει κατασκευαστεί από το 1984. Αυτό, όμως, που διαπιστώσαμε είναι ότι η συντήρηση των μηχανημάτων όλα αυτά τα χρόνια είναι ελλιπής, διότι το ενδιαφέρον της πολιτείας είναι μηδαμινό. Το αποτέλεσμα είναι να λειτουργεί πλήρως μόνο το 10% των συστημάτων θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού. Από την άλλη μεριά, η ανταπόκριση των κατοίκων του ηλιακού χωριού στις συστάσεις για σωστή χρήση των συστημάτων δεν είναι η καλύτερη δυνατή. Επομένως, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το αν εξυπηρετείται ο διπλός στόχος που προαναφέρθηκε για εξοικονόμηση ενέργειας και παροχή οικιακών ανέσεων. Γίνεται αντιληπτό ότι στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να γίνουν πολλά βήματα προόδου και από την πολιτεία αλλά και από τον κάθε πολίτη ξεχωριστά. 
 

Μαυροπούλου Αναστασία, Α΄ Λυκείου

 

ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 

Στις μέρες μας όλο και περισσότερες εταιρείες επενδύουν στην «πράσινη οικονομία», η οποία μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στη γενικότερη ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά και να μειώσει σε μεγάλο βαθμό τους περιβαλλοντικούς κινδύνους. Όμως, τι ακριβώς είναι η πράσινη οικονομία; Είναι μια ευκαιρία για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού κόστους των ενεργειών του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες και οικονομολόγους, η «πράσινη οικονομία» είναι ένας τρόπος να βγούμε από την οικονομική κρίση. 
Το θέμα είναι προς τα πού θα κατευθυνθούν οι επενδύσεις. Μια ματιά σε ορισμένα στατιστικά της οικονομίας μάς λέει πολλά. Ενδεικτικά, λοιπόν, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία «παράγει» περίπου 1,9 τρις δολάρια και απασχολεί 4,4 εκατ. ανθρώπους και, παράλληλα, η παγκόσμια παραγωγή σιδήρου παράγει 500 δις δολάρια και απασχολεί 4,5 εκατ. ανθρώπους. Την ίδια στιγμή, περίπου 1,2 εκατ. άνθρωποι εργάζονται για την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα σε τέσσερις χώρες, τη Βραζιλία, τις ΗΠΑ, τη Γερμανία και την Κίνα. Πάνω από 2,3 εκατ. εργάζονται στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές παγκοσμίως. Πάνω από 600.000 άνθρωποι εργάζονται στην παραγωγή θερμικής ενέργειας από τον ήλιο στην Κίνα.
Επίσης, είναι εντυπωσιακό ότι η παγκόσμια αγορά για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αφορούν το περιβάλλον αυτή τη στιγμή ανέρχεται στα 1.000 δις ευρώ, σύμφωνα με Γερμανούς συμβούλους. Εκτιμάται ότι αυτή η αγορά θα μπορούσε να διπλασιαστεί το 2020. Για παράδειγμα, στη Γερμανία η βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει σήμερα τζίρο 22 δις δολάρια και απασχολεί 214.000 εργαζομένους, με προοπτική το 2010 να δημιουργήσει 700.000 νέες θέσεις εργασίας και συνολικό τζίρο γύρω στα 2.030,460 δις ευρώ. Την άνοιξη η Νορβηγία ανακοίνωσε ότι πρόκειται να διπλασιάσει την εθνική χρηματοδότηση που αφορά την έρευνα για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα 3,4 δισ. δολάρια. Οι αγρότες που στην Ανατολική Αφρική καλλιεργούν βιολογικά ή σχεδόν βιολογικά έχουν καταφέρει να αυξήσουν το εισόδημά τους, καθώς δεν αγοράζουν φυτοφάρμακα ή λιπάσματα.
Από όλα αυτά αποδεικνύεται ότι οι δυνατότητες για ανάπτυξη που προσφέρει η «πράσινη οικονομία» είναι πολλές. Αρκεί οι πολιτικοί να εξετάσουν προσεκτικά τα νέα δεδομένα και να δείξουν αποφασιστικότητα και τόλμη. Εμείς, οι νέοι άνθρωποι, μπορούμε να ελπίζουμε σε σημαντικές μελλοντικές ωφέλειες από μια τέτοια εξέλιξη.

 

Παναγιώτης Μπάνος, Β΄ Γυμνασίου

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2008-2009

eco33«Τα φυτά ως ανεκτίμητες πηγές διατροφής και υγείας»


Ένα πρωινό του Νοεμβρίου, μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους μαθητές της Α΄ Λυκείου και της Α΄ Γυμνασίου. Μάθαμε ότι παίρνουμε τη σκυτάλη από την προηγούμενη Περιβαλλοντική Ομάδα και καλούμαστε να φανούμε αντάξιοι συνεχιστές των περσινών κατορθωμάτων τους. Ως συνειδητοποιημένοι μαθητές και αυριανοί πολίτες σ’ έναν κόσμο που κινδυνεύει άλλοτε από την αδιαφορία ή άλλοτε από την εγκληματική συμπεριφορά του ίδιου του ανθρώπου, έχουμε στόχο με τη συνέχιση αυτού του προγράμματος να ευαισθητοποιηθούμε ακόμη περισσότερο στα περιβαλλοντικά θέματα και να γίνουμε χρήσιμοι σχετικά με ό,τι μας περιβάλλει.

Το πρόγραμμα που επιλέξαμε φέτος  έχει τον τίτλο «Τα φυτά ως ανεκτίμητες πηγές διατροφής και υγείας». Είναι ένα θέμα, που μας φαίνεται πολύ ενδιαφέρον, γιατί, αν και γνωρίζουμε γενικώς ότι τα φυτά έχουν να μας προσφέρουν πολλά οφέλη και αποτελούν θησαυρό για τη ζωή μας, δεν ξέρουμε σημαντικές λεπτομέρειες για τη σπάνια χρησιμότητα του καθενός απ’ αυτά.

Έτσι, θελήσαμε να γνωρίσουμε καλύτερα τα φυτά που υπάρχουν στον κήπο μας και αναλάβαμε ανά ομάδες να βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για την προσφορά τους στην υγεία και τη διατροφή μας. Αυτές οι πληροφορίες γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, ώστε στο τέλος της σχολικής χρονιάς να έχει συντεθεί μια ενδιαφέρουσα εργασία.

Ωστόσο δε μείναμε στη θεωρία, αλλά προχωρήσαμε και σε πρακτική ενασχόληση με τα φυτά του κήπου. Αρχικά, ασχοληθήκαμε πάλι ανά ομάδες με το ξεβοτάνισμα του κήπου και την περιποίησή του. Επιπλέον, στα ήδη υπάρχοντα φυτά προσθέσαμε και άλλα, όπως για παράδειγμα μαρούλια σε ειδικά παρτέρια που φτιάξαμε, ελιά, δάφνη του Απόλλωνος, φασκόμηλο, μέντα και ρίγανη.

Επίσης, συνεχίζουμε την κομποστοποίηση, δηλαδή τη δημιουργία οικολογικού λιπάσματος. Μπορεί να λερωνόμαστε λίγο, αλλά το διασκεδάζουμε με την ψυχή μας, ενώ οι συναντήσεις μας συχνά συνοδεύονται από τραγούδι και παιχνίδι!

Μία από τις εκδηλώσεις μας ήταν η επίσκεψη το Δεκέμβριο στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, το οποίο βρίσκεται σ’ ένα κατάφυτο δασύλλιο στη Βουλιαγμένη Αττικής. Παίξαμε παιχνίδια, μάθαμε να χρησιμοποιούμε πυξίδα και να αναγνωρίζουμε τα διάφορα φυτά. Ιδιαίτερα διδακτικό ήταν το παιχνίδι με το σχοινί, που μας έμαθε την ανάγκη που υπάρχει στη φύση για διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των ειδών της. Ακόμη, αναζητήσαμε ποια φυτά και με ποιο τρόπο χρησιμοποιούνται στη λατρεία της Εκκλησίας, ενώ για λίγο γίναμε και φυτευτές, εμπλουτίζοντας τον κήπο του ΚΠΑΕ με νέα φυτά που έφεραν πάνω τους καρτελάκια με τα ονόματά μας.

Κάπως έτσι, λοιπόν, έχουν οι δραστηριότητες της ομάδας μας μέχρι τώρα. Με καλή διάθεση, λερωμένα ρούχα, βιβλία στο ένα χέρι και ποτιστήρια στο άλλο προσπαθούμε με τον τρόπο μας να αλλάξουμε τον κόσμο!

 

Μαθήτριες της Περιβ. Ομάδας (Κ. Τ. & Μ. Μ.)

 


Μια γεύση από την εργασία μας…

Η Π.Ο. έχει αναλάβει να παρουσιάσει σε εργασία, όσο το δυνατόν καλύτερα και πληρέστερα, τη διατροφική και θεραπευτική αξία των φυτών. Με την μέχρι τώρα αναζήτησή μας έχουμε καταφέρει να συλλέξουμε πληροφορίες για τις ιδιότητες πολλών φυτών. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να σας κάνουμε εδώ μια σύντομη, ενδεικτική παρουσίαση, η οποία ελπίζουμε ότι θα γίνει πιο συστηματικά στα επόμενα τεύχη του περιοδικού μας:
Η μηλιά, ένα από τα πιο γνωστά οπωροφόρα δέντρα, έχει πολλές ιαματικές ιδιότητες. Οι περισσότερες από αυτές περιέχονται στη φλούδα του φρούτου. Επίσης, ο φλοιός του φυτού είναι τονωτικός και αντιπυρετικός.
Η λεβάντα, ένα φυτό με σημαντική θεραπευτική αξία, καταπραΰνει τους πόνους των δοντιών και καταπολεμά τους πονοκεφάλους, το άσθμα, τη γρίπη και τη λαρυγγίτιδα. Είναι φυτό δυναμωτικό και αντισπασμωδικό.
Το θυμάρι είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια για τις πολλές διατροφικές και θεραπευτικές ιδιότητές του. Οι ρωμαίοι στρατιώτες έκαναν μπάνιο σε νερό αρωματισμένο με θυμάρι, για να αποκτήσουν δύναμη. Ως θεραπευτικές ιδιότητες του θυμαριού αναφέρονται οι αντισηπτικές και αναισθητικές του ιδιότητες. Όσον αφορά τη διατροφή χρησιμοποιείται για τον αρωματισμό των λικέρ και, βέβαια, στη μαγειρική σαν καρύκευμα σε πολλά φαγητά, όπως τα ψάρια, τα κρέατα και οι σαλάτες.
Ο βασιλικός, πολύ οικείος σε όλους μας, είναι θεραπευτικό φυτό και χρησιμοποιείται ως έγχυμα, ύστερα από κάθε φαγητό. Οι θεραπευτικές του ιδιότητες οφείλονται στο αιθέριο έλαιό του, που είναι αξιόλογο αντισπασμωδικό. Επίσης, καταπραΰνει τους σπασμούς της κοιλιάς, ενώ δρα αποτελεσματικά και κατά της ζαλάδας και της νευρικής ημικρανίας. Συνδυασμένος με κρασί αποκτά τονωτική και χωνευτική δράση και, τέλος, βασιλικός με λάδι σαν σαλάτα καταπολεμά τη δυσκοιλιότητα.
Το γαρύφαλλο, που χρησιμοποιείται σε γλυκά, σε είδη αρτοποιίας, σε φαγητά. Λίγοι γνωρίζουν ότι το μπαχαρικό αυτό έχει κι ένα πλήθος θεραπευτικές ή ανακουφιστικές ιδιότητες. Το γαρύφαλλο είναι από τα πιο δυνατά αντισηπτικά και γι’ αυτό από τα παλιά χρόνια το χρησιμοποιούσαν για απολύμανση πριν τις εγχειρήσεις. Συγκεκριμένα, το γαρυφαλέλαιό του σταματάει τον πονόδοντο, ενώ λίγες σταγόνες σε νερό σταματούν τον εμετό και κόβουν τη ναυτία. Επίσης, το αφέψημά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε πληγές σαν κομπρέσα.
Η κερασιά. Τα κεράσια ενδείκνυνται στην αναιμία, γιατί λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε σίδηρο προάγουν την αιμοποίηση, αλλά και σε δίαιτες αδυνατίσματος, διότι περιέχουν ζάχαρα, που ικανοποιούν την αίσθηση του γλυκού χωρίς να μας παραφορτώνουν με θερμίδες. Δρουν αποτοξινωτικά για το συκώτι, το αδενικό σύστημα και τον οργανισμό γενικότερα. Επιπλέον, είναι διουρητικά και χωνευτικά, ενώ διαθέτουν αντισηπτικές ιδιότητες, ενάντια σε λοιμώξεις των ουροφόρων οδών. Ακόμη, η κατανάλωση κερασιών θα μπορούσε να βοηθά στην πρόληψη κατά του διαβήτη. Τέλος, προκαταρκτικές έρευνες έχουν δείξει ότι είναι πιθανόν να βοηθούν στην πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Όσο συνεχίζουμε την εργασία μας, τόσο πιο πολύ μας εκπλήσσουν όσα ανακαλύπτουμε για τις άγνωστες στους πιο πολλούς αλλά τόσο σημαντικές ιδιότητες των φυτών. Εμείς θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε μαζί σας όσα μαθαίνουμε…

 

Μέλη της Περιβ. Ομάδας, Α΄ Λυκείου

 
ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ - ΜΑΪΟΣ 2009

eco21Η Περιβ. Ομάδα μας έλαβε μέρος στη 14η «Γιορτή των Σπόρων», που έλαβε χώρα το διήμερο 7 - 9 Απριλίου στο Λέχαιο. Παρουσιάσαμε μια πλούσια, οργανωμένη έκθεση, για την οποία ακούσαμε πολλά επαινετικά σχόλια.

Με την έκθεση αυτή θελήσαμε να προβάλουμε με ποικίλους τρόπους και μέσα το περιεχόμενο των δύο περιβαλλοντικών προγραμμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας τα δύο τελευταία έτη. Γι’ αυτό, πρώτα απ’ όλα, εκθέσαμε δύο καλλιτεχνικές δημιουργίες, που ενημέρωναν τους επισκέπτες για τους τίτλους των δύο προγραμμάτων.

 

Στη συνέχεια η έκθεση περιείχε πλούσιο εποπτικό υλικό σχετικό με το περσινό περιβαλλοντικό πρόγραμμα, φωτογραφίες από τα πιο όμορφα φυτά του σχολικού κήπου μας και από τις εκδρομές της φετινής και της περσινής περιβαλλοντικής ομάδας, καθώς και δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου για τον κήπο μας. Το ενδιαφέρον των επισκεπτών τράβηξαν ιδιαιτέρως μερικά από τα αρωματικά και καλλωπιστικά φυτά, που τοποθετήσαμε σε περίοπτη θέση, φυτεμένα σε μικρές γλάστρες, τα οποία είχαν σχέση με το δείγμα της φετινής γραπτής εργασίας μας για τη διατροφική και θεραπευτική αξία των φυτών.

Όσον αφορά τις εντυπώσεις που άφησε η έκθεση της ομάδας μας είναι χαρακτηριστικό ότι οι υπεύθυνοι μας προέτρεψαν έντονα να την αφήσουμε και τη δεύτερη μέρα της γιορτής, όπως και κάναμε, ενώ οι επισκέπτες της εκδήλωσης την περιεργάζονταν για πολλή ώρα και μας έδιναν θερμά συγχαρητήρια. Ήταν μια αξιόλογη εκδήλωση, που μας έδωσε την ευκαιρία να ενημερώσουμε πολύ κόσμο για τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και δραστηριότητές μας.

 

Μαθητές της Π. Ο. (Ι. Π. & Θ. Π.) 

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2007-2008


eco22«Σχολικός Βοτανικός Κήπος – Εξερευνητές της φύσης
στο σταυροδρόμι της Ρούμελης και του Μοριά»

 

Στις μέρες μας είναι δραματικό το σήμα που έχει εκπέμψει το περιβάλλον. Είναι πιο αναγκαίο από κάθε άλλη φορά να αναλάβει δράση ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. Ως χριστιανοί και νέοι με κοινωνική συνείδηση έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τη φύση, γιατί για μας αποτελεί δώρο Θεού. Ο άνθρωπος που αδιαφορεί για όσα απειλούν τη φύση, ή πολύ περισσότερο τη βλάπτει, δείχνει αχαριστία απέναντι στο Δημιουργό του.

Στο Σχολείο μας τη φετινή χρονιά κρίθηκε σκόπιμο να καθιερωθεί για υλοποίηση ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επειδή  η νέα γενιά είναι αυτή που καλείται να ζήσει περισσότερο με τις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες.

 Το πρόγραμμά μας φέρει τον τίτλο «Σχολικός Βοτανικός Κήπος – Εξερευνητές της φύσης στο σταυροδρόμι της Ρούμελης και του Μοριά». Στόχος μας είναι η δημιουργία από τα παιδιά ενός κήπου με είδη της τοπικής χλωρίδας και, παράλληλα, η έρευνα και η μελέτη της χλωρίδας της περιοχής. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ιδέα για την πραγματοποίησή του, φανερώνοντας ότι δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τη φύση δεν τους αφήνουν ασυγκίνητους.

 Στην απόκτηση περαιτέρω γνώσεων σχετικών με το θέμα συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό η εκπαιδευτική επίσκεψη της Π.Ο. στο Βοτανικό Κήπο Αλ. Διομήδους του Παν/μίου Αθηνών.  Η ξενάγησή μας σ΄ αυτόν τον πνεύμονα πρασίνου της πρωτεύουσας μας πρόσφερε χρήσιμες γνώσεις για πολλά είδη φυτών της ελληνικής χλωρίδας και για τις συνθήκες στις οποίες αναπτύσσονται. Παράλληλα, φτιάχτηκε και αφίσα παρουσίασης του προγράμματος και αναζητήθηκαν και εντοπίστηκαν οι πρώτες πληροφορίες για ορισμένα φυτά που θα φιλοξενεί ο κήπος μας.

 Έτσι ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το πιο βασικό και ευχάριστο μέρος του προγράμματος, τη δημιουργία του κήπου. Σε πρώτη φάση προχωρήσαμε στην αποψίλωση του χώρου, ο οποίος προορίζεται να αποτελέσει τον κήπο μας. Προμηθευτήκαμε τα απαραίτητα εργαλεία – τσουγκράνες, τσάπες και πολλά άλλα – και τον καθαρίσαμε από χόρτα και ό,τι άλλο θα εμπόδιζε τη φύτευση και την ανάπτυξη των φυτών. Στην επόμενη συνάντηση κάναμε επιτέλους την αρχή: φυτέψαμε τα πρώτα δενδρύλλια και φυτά! Η συνέχεια αναμένεται με ανυπομονησία…

Εκπρόσωπος της Π.Ο. 

 

 

 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.