Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 – ΑΜΦΙΑΡΕΙΟ ΩΡΩΠΟΥ – ADVENTURE PARK ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

100_2015 Από την πρώτη μας εκδρομή στο Αμφιάρειο Ωρωπού και στο Adventure Park Μαλακάσας. Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011