Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ” του Ν. ΚΑΤΣΑ, Εκπ/κού

 Από τις αρχές της δεκαετίας του ΄80 σε διεθνές επίπεδο η εκπαίδευση συστηματικά και μεθοδικά υφίσταται μεταβολές που εκτείνονται σε όλες τις συνιστώσες, όπως για παράδειγμα στους σκοπούς και τους στόχους, στο περιεχόμενο και τις διδακτικές μεθόδους, στα προγράμματα σπουδών και στα διδακτικά βιβλία.

 Οι λόγοι που προκαλούν τις αλλαγές προκύπτουν τόσο από την εξέλιξη των συγχρόνων κοινωνιών και τον συνεχώς διευρυνόμενο ρόλο των νέων τεχνολογιών όσο και από τα συμπεράσματα των ερευνών σε ζητήματα και προβλήματα εκπαιδευτικά.

 Έχω την τιμή να συνεργάζομαι με τα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» από την αρχή της λειτουργίας τους και συνεχώς διαπιστώνω ότι αυτά είναι, σε γενικές γραμμές, ένα υποδειγματικό Σχολείο που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των συγχρόνων κοινωνιών.

 Διαθέτουν ένα πλήρως εξοπλισμένο σχολικό συγκρότημα που στελεχώνεται από άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό. Ο βασικός σκοπός είναι η πνευματική και ηθική καλλιέργεια της προσωπικότητας του μαθητή, η ανάπτυξη της παρατηρητικότητας, της προσοχής, της δημιουργικής φαντασίας, της καλλιέργειας του ωφέλιμου, του ωραίου και του ηθικού.

 Οι μαθητές εφοδιάζονται με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που τους είναι αναγκαίες για τη ζωή τους, αλλά και για την περαιτέρω μελέτη, την πρόοδο και την ανάπτυξή τους. Αποκτούν επαρκή εφόδια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της σύγχρονης ζωής και έρχονται σε στενή σχέση με την οικονομική, την τεχνική και τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. Αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από επιλεγμένα προγράμματα που έχουν σχέση με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Στον διδακτικό τομέα τα Εκπαιδευτήρια έχουν βασικό τους στόχο την μεθοδική εξάσκηση των μαθητών στην ορθολογική σκέψη αλλά και στην ανάπτυξη της ικανότητας για πειθαρχημένη και δημιουργική αποτελεσματικότητα. Είναι ένας χώρος όπου οι μαθητές ασκούνται στο να μην είναι παθητικοί δέκτες, αλλά να εξερευνούν καταστάσεις, να ανακαλύπτουν νέες πλευρές και να προσπαθούν να ερμηνεύουν και να χρησιμοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν. Διαθέτουν το δικό τους μηνιαίο μαθητικό περιοδικό «Ο ΠΥΡΣΟΣ» μέσα στο οποίο μεταφέρουν συνεχώς τις γνώσεις και τις απόψεις τους.

Οι μαθητές έχουν την ευχέρεια και την δυνατότητα να έρχονται σε άμεση επικοινωνία με την Διεύθυνση του Σχολείου και με το διδακτικό του προσωπικό για να παίρνουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να επιλύουν απορίες τους και σε ατομικό επίπεδο.

Η ενισχυτική διδασκαλία βοηθάει σημαντικά τους μαθητές, εκείνους που πρόκειται να συμμετάσχουν σε πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και όσους παρουσιάζουν ελλείψεις.

Υπάρχει συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ της Διεύθυνσης του Σχολείου, του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του συνόλου των μαθητών, που στοχεύει κυρίως να γίνεται ο σπουδαστής «κάτοχος της γνώσης», ηθικής και πολιτιστικής. Κάτι, βέβαια, που είναι απαραίτητο εφόδιο για μια καλύτερη και σταθερότερη ζωή.