Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΕΥΣΤ. ΡΙΜΠΑΣ, τ. Δ/ΝΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Ν. Ψυχικό, 31 Μαΐου 2008

Προς
Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»

 

 Κύριοι,
Με τη συμπλήρωση τριών ετών λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων σας και την απονομή των απολυτηρίων στους πρώτους απόφοιτους του Γυμνασίου σας, επιθυμώ να σας εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια για το όλον έργο σας. Στις σημερινές δύσκολες ημέρες της ελληνικής εκπαίδευσης, το Σχολείο αυτό είναι μια πνευματική όαση, όσον αφορά την ποιοτική και ποσοτική του εργασία. Τα Εκπαιδευτήρια «Απ. Παύλος» λειτουργούν χωρίς χαμένες ώρες με απεργίες και τα παρόμοια, προσέτι δε και με το άρωμα της πνευματικής ψυχής που αποπνέει το όλο έργο σας.

Θερμά συγχαρητήρια σας αξίζουν ιδιαίτερα για το ότι ενθαρρύνετε  τους μαθητές στην ενασχόληση και την άσκηση στο να διατυπώνουν τις σκέψεις τους δημόσια με τις θαυμάσιες εργασίες τους. Αρκεί να θυμηθεί κανείς τη δυσκολία που συναντούν οι μαθητές της σήμερον να αρθρώσουν συνεχή και ολοκληρωμένο λόγο. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η ιδέα και η πραγμάτωσή της να εκδίδετε κάθε μήνα μαθητικό περιοδικό είναι πρωτοποριακή και ιδιαίτερα εποικοδομητική για μαθητές του 21ου αι. Συνιστά ένα πνευματικό εργαστήρι καλλιέργειας της σκέψης και με άλλα λόγια ένα μαθητικό «εργαστήριο δημοσιογραφίας».

Και πάλιν θερμά συγχαρητήρια με την ευχή οι γονείς και η κοινωνία να εκτιμήσουν δεόντως την προσφορά των Εκπαιδευτηρίων «Απ. Παύλος». Ο Θεός να σας ευλογεί.

 

Ε. ΡΙΜΠΑΣ