Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Φυσική

Το μάθημα της Φυσικής στο Γυμνάσιο  διδάσκεται και στις τρεις τάξεις: στην Α΄ Γυμνασίου για 1 ώρα την εβδομάδα και στη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου για 2 ώρες την εβδομάδα. Στο Γενικό Λύκειο διδάσκεται και στις τρεις τάξεις: στην Α’ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας για 2 ώρες την εβδομάδα, στην Β΄ Λυκείου ως μάθημα Γενικής Παιδείας, για 2 ώρες την εβδομάδα, και ως μάθημα Προσανατολισμού, για 2 ώρες την εβδομάδα, και στη Γ’ Λυκείου ως μάθημα Προσανατολισμού, για 6 ώρες την εβδομάδα.

Κατά τη διδασκαλία της Φυσικής στο Γυμνάσιο οικοδομούμε και εμπλουτίζουμε σταδιακά την επιστημονική γλώσσα, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε και να άρουμε τυχόν παρανοήσεις και παροτρύνουμε τους μαθητές μας στη διατύπωση ερωτήσεων με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση του φυσικού κόσμου. Τους καθοδηγούμε στη διαμόρφωση υποθέσεων και τη σύνθεση απλών θεωρητικών προτύπων ώστε να ερμηνεύσουν τα φυσικά φαινόμενα και τους νόμους και επιλέγουμε κατάλληλες πειραματικές δραστηριότητες ώστε να αναδείξουμε τη σημασία της μέτρησης και να ελέγξουμε θεωρητικές προβλέψεις. 

Κατά τη διδασκαλία της Φυσικής στο Λύκειο εμβαθύνουμε σταδιακά στις έννοιες, επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε και να άρουμε τυχόν παρανοήσεις και παροτρύνουμε τους μαθητές μας στη διατύπωση ερωτήσεων με στόχο τη βαθύτερη κατανόηση κάθε ενότητας που μελετούν. Τους καθοδηγούμε στην προσεκτική μελέτη της θεωρίας και στον ορθολογικό τρόπο επίλυσης των ασκήσεων και αξιολογούμε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους με ακρίβεια, σαφήνεια και πληρότητα.

Οι σκοποί της διδασκαλίας της Φυσικής ως μαθήματος Γενικής Παιδείας αλλά και Προσανατολισμού, όπως περιγράφονται από το αναλυτικό πρόγραμμα του ΥΠ.Ε.Π.Θ, είναι οι ακόλουθοι:

 1. Να προσεγγίσουν οι μαθητές ποιοτικά, ποσοτικά και πειραματικά βασικές έννοιες και νόμους της Φυσικής, οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν πώς λειτουργούν πολλές συσκευές και μηχανές από την καθημερινή ζωή, καθώς επίσης και μερικά τυπικά φυσικά φαινόμενα που θα συναντήσουν στη ζωή τους.
 2. Να ασκηθούν στην παρατήρηση, περιγραφή / ερμηνεία και πρόβλεψη των φυσικών  φαινομένων.
 3.  Να καλλιεργήσουν νοητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση προβλημάτων, αναπτύσσοντας  κριτική σκέψη, δημιουργική φαντασία και ικανότητα επικοινωνίας.
 4. Να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες με το χειρισμό οργάνων, διατάξεων και συσκευών.
 5. Να κατανοήσουν το νόημα του καταμερισμού του έργου κατά την ομαδική εργασία και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού.
 6. Να κατανοήσουν τον κεντρικό ρόλο της Φυσικής Επιστήμης στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία με παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον, έχει ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων.
 7. Να εκτιμήσουν τη συμβολή των μεγάλων επιστημόνων και εφευρετών στην πρόοδο της Φυσικής και στην ανάπτυξη της αντίστοιχης τεχνολογίας που αυτή συνεπάγεται.
 8. Να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ της εξέλιξης της Φυσικής και των αντίστοιχων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. 

Προκειμένου να διευκολύνει στην πράξη τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία, ώστε αυτή να είναι επαρκής και αποτελεσματική, το σχολείο μας:

 • έχει εξοπλίσει τις αίθουσες διδασκαλίας με σύγχρονους διαδραστικούς πίνακες αφής, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ασύρματη σύνδεση στο internet (Wi-Fi).
 • έχει οργανώσει και εξοπλίσει ένα σύγχρονο  εργαστήριο φυσικών επιστημών.
 • Παρέχει στους μαθητές κάθε τάξης μια πλήρη σειρά σημειώσεων Φυσικής, στις οποίες παρουσιάζεται και αναλύεται η θεωρία με τη μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων,  διατυπώνονται μεθοδολογικές παρατηρήσεις και υποδείξεις χρήσιμες για την επίλυση των    ασκήσεων και παρατίθεται ευρύ φάσμα ασκήσεων εμπέδωσης και ελέγχου κατανόησης της θεωρίας.
 • Διεξάγει επαναληπτικά διαγωνίσματα προσομοίωσης στο τέλος κάθε ενότητας στα μαθήματα Φυσικής Προσανατολισμού Β΄ και Γ΄ Λυκείου.
 • Ενθαρρύνει και υποστηρίζει τους μαθητές στην συμμετοχή τους στους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς Φυσικής.