Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2013

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» με το Γενικό Σύνθημα «ΜΕΣΙΤΕΥΕ ΣΤΟΝ ΥΙΟ ΣΟΥ»

4.1.1.1