Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Αγγλικά

Στο Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο «Απόστολος Παύλος», τα μαθήματα αγγλικών προσφέρονται σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Έχουν βαρύνουσα σημασία και στοχεύουν στη βελτίωση των δεξιοτήτων των μαθητών τόσο στα προφορικά ( speaking, listening, reading ) όσο και τα γραπτά ( writing, vocabulary, grammar). Ο κεντρικός άξονας διδασκαλίας είναι παιδοκεντρικός και διαδραστικός ώστε να εξασφαλίζεται η καλλιέργεια ενός υψηλού επιπέδου ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε ένα ανθρωπιστικό, ευέλικτο και συνάμα πειθαρχημένο περιβάλλον.

Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές χωρίζονται σε 3 διαφορετικά επίπεδα μετά από εξετάσεις ένταξης που διεξάγονται στην αρχή κάθε σχολικού έτους. Τα τμήματα είναι ολιγομελή και έχουν χαρακτήρα συστηματικό και εντατικό. Τα πρωϊνά μαθήματα αγγλικών ενισχύονται από απογευματινά, φροντιστηριακά μαθήματα που παρέχονται δωρεάν και οδηγούν στην απόκτηση αναγνωρισμένων από το κράτος πιστοποιητικών γλωσσομάθειας.

Στο Λύκειο τα μαθήματα αγγλικών διδάσκονται σύμφωνα με τις διδακτικό υλικό και τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως  συντήρηση της γλώσσας αλλά με τρόπο συστηματικό και υπεύθυνο. Παρέχεται συμπληρωματικό βιβλίο αγγλικών επιπέδου Γ1/ Γ2 (Advanced/ Proficiency) και επιπλέον κατευθυντήριες οδηγίες, για την εξέταση αγγλικών ως ειδικό μάθημα των πανελληνίων εξετάσεων.