Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Εκπαιδευμένο Προσωπικό

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό, επιλεγμένο με κριτήρια το ήθος, τα επιστημονικά προσόντα, την εκπαιδευτική πείρα και το ενδιαφέρον για το παιδί του σήμερα, επιτελεί το υψηλό λειτούργημά του με αξιέπαινο ζήλο και συνέπεια και πετυχαίνει να μεταδώσει στους μαθητές τις αρχές και το πνεύμα των Εκπαιδευτηρίων μας και να τους εξοπλίσει με τη γνώση και τις δεξιότητες που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες ζωής.


Σύγχρονη Διδασκαλία

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται με επιλεγμένες διδακτικές μεθόδους. Έχει φροντιστηριακό χαρακτήρα, που συμπληρώνεται καθημερινά με ενισχυτική διδασκαλία και υποστηρίζεται από το διδακτικό υλικό που εκπονούν οι καθηγητές μας και από τον σύγχρονο εξοπλισμό των εργαστηρίων μας.
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές μας να γίνουν κάτοχοι διπλωμάτων στη χρήση των Η/Υ, καθώς και στη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.


Ήθος & Αξίες

Τα Εκπαιδευτήριά μας έρχονται ως αρωγός της ελληνικής οικογένειας, που σήμερα βάλλεται όσο ποτέ άλλοτε. Προωθούμε συστηματικά την τακτική επικοινωνία και την ουσιαστική συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας σχετικά με τη μαθησιακή και συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Το μέλημα για τη χάραξη κοινής πορείας και πλεύσης μεταξύ Σχολείου και Οικογένειας, που προσφέρει τα μέγιστα στην ορθή διαπαιδαγώγηση και ανάπτυξη του παιδιού


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Σημαντική θέση στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έχει η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Σχολείου μας έχει αξιόλογη και αναγνωρισμένη δράση. Παράλληλα, οι μαθητές μας ασχολούνται με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, με τις οποίες καλλιεργούνται πολύπλευρα και ψυχαγωγούνται.


Έκδοση Μαθητικού Περιοδικού

Θαυμάσια ευκαιρία και μέσον για την εξάσκηση των μαθητών μας στο γραπτό λόγο αλλά και στην ενημέρωση και την άσκηση κριτικής σε εκπαιδευτικά και κοινωνικά θέματα αποτελεί η έκδοση 126 μέχρι σήμερα εικοσασέλιδων τευχών του μαθητικού και νεανικού περιοδικού των Εκπαιδευτηρίων μας «Ο ΠΥΡΣΟΣ». Η προσπάθεια αυτή τιμάται με επαινετικά σχόλια από ανθρώπους του πνεύματος και παράγοντες της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας, όπως από τον Μακαρ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, τον σεβ. Μητροπολίτη Κορίνθου και άλλους Μητροπολίτες, Καθηγητές Πανεπιστημίου, Εκπαιδευτικούς Συμβούλους, εκπαιδευτικούς και άλλους επιστήμονες (βλ. Γνώμες).


Ο μαθητής Απολαμβάνει:
  • φοίτηση σε μικρά τμήματα
  • διδασκαλία μεθοδική, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και κατάλληλου έντυπου υλικού των Εκπ/ρίων μας
  • ενδοσχολική φροντιστηριακή κάλυψη:

- για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την απόκτηση διπλώματος ECCE

- για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και την απόκτηση διπλωμάτων DELF

- για την απόκτηση διπλωμάτων στους υπολογιστές (ECDL Cambridge)

 *   Ιδιαίτερα για τους μαθητές του Λυκείου: πλήρη φροντιστηριακή κάλυψη για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.