Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Φιλαναγνωσία

«Γίνε φίλος με ένα βιβλίο!»

Σκοπός της φιλαναγνωσίας είναι να εμπνεύσει και να καλλιεργήσει στα παιδιά την αγάπη για τη λογοτεχνία. Μέσα από την ανάγνωση των λογοτεχνικών βιβλίων τα παιδιά ανακαλύπτουν μια εναλλακτική μορφή ψυχαγωγίας και δραστηριοποίησης με ποικίλα οφέλη. Η ανάπτυξη της κριτικής και της δημιουργικής σκέψης, η φαντασία, η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της γλωσσικής έκφρασης, αλλά και της αισθητικής είναι κατακτήσεις που επιτυγχάνονται από τα παιδιά, χωρίς ιδιαίτερο κόπο.

Στο σχολείο μας στηρίζουμε τη δράση αυτή με την ενημερωμένη σχολική- δανειστική βιβλιοθήκη, αλλά και με πρόγραμμα ανάγνωσης μέσα στην τάξη, με εργασίες, δρώμενα και δραστηριότητες που σκοπό έχουν να εμψυχώσουν τα παιδιά και να τα ωθήσουν στη «βιβλιοφιλία». Τα παιδιά προσεγγίζουν, αγαπούν και τελικά απολαμβάνουν την επίδραση της λογοτεχνίας στη ζωή τους.