Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτικό-παιδαγωγικό πρόγραμμα

Ο Βρεφονηπιακός Σταθμός, ο Παιδικός Σταθμός και το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων μας αποτελούν ένα οικογενειακό, χαρούμενο και επιμελημένο περιβάλλον, που παρέχει στα παιδιά ένα πλούσιο παιδαγωγικό πρόγραμμα, βασισμένο στις ελληνορθόδοξες αξίες. 

Συνεργαζόμαστε με την οικογένεια για:

ü την καλλιέργεια του χαρακτήρα του παιδιού,

ü τη διεύρυνση του γνωστικού ορίζοντα και

ü την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Στοχεύουμε στο τρίπτυχο:

 Αγωγή

Προσεγγίζουμε τις αξίες και τα πρότυπα της πίστης και της ιστορίας μας, ενθαρρύνοντας την καλλιέργεια της ειλικρίνειας, του σεβασμού, της υπευθυνότητας, της συνεργατικότητας, του ενδιαφέροντος προς τον διπλανό μας.

Δράση

Καλλιεργούμε ποικίλες δεξιότητες και κλίσεις μέσα από την αφήγηση, τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τα εικαστικά, τη μουσική και τη γυμναστική.

 Γνώση

Γνωρίζουμε τον κόσμο με παιδαγωγικό παιχνίδι & ενεργητική μάθηση, αξιοποιώντας επιλεγμένο εκπαιδευτικό υλικό. Εισάγουμε τα παιδιά στη γνώση της γλώσσας, προφορικής και γραπτής, καθώς και σε έννοιες & αρχές των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών.

Τα τμήματα αυτά λειτουργούν στο κέντρο της Κορίνθου (Πυλαρινού 76, στον πεζόδρομο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης) και σε διευρυμένο ωράριο, από τις 7.00 ως τις 16.00.