Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Γαλλικά

Στα εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύλος η εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας, ως δεύτερης ξένης γλώσσας, παρέχεται σε όλες τις τάξεις του γυμνασίου, καθώς και στις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου στο βασικό πρόγραμμα του σχολείου.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας έχει ως στόχο την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των τεσσάρων δεξιοτήτων, έτσι όπως ορίζονται από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες), δηλαδή τη γραπτή και ακουστική κατανόηση, καθώς και την παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, έτσι ώστε οι μαθητές να κατακτήσουν τη γαλλική γλώσσα για να τη χρησιμοποιούν με ευχέρεια και να γνωρίσουν παράλληλα τον γαλλικό πολιτισμό. Η αλληλεπίδραση, η δημιουργική συμμετοχή και ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών μέσα από δημιουργικές και διαδραστικές δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα να βιώσουν τη αξία και τη χρησιμότητα της γλώσσας. Επίσης οι μαθητές μας, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, παροτρύνονται να πιστοποιήσουν τη γνώση τους μέσω των διπλωμάτων γλωσσομάθειας που παρέχονται σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας (IFG) παρακολουθώντας φροντιστηριακά μαθήματα, χωρίς επιπρόσθετη επιβάρυνση, μετά το πέρας του πρωϊνού προγράμματος.