Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Γαλλικά

Στα εκπαιδευτήρια μας ως 2η ξένη γλώσσα έχει οριστεί και διδάσκεται η Γαλλική Γλώσσα σε Γυμνάσιο και Λύκειο. Ο προγραμματισμός του διδακτικού έργου γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου για τη διδασκαλία της Γαλλικής Γλώσσας και σε συνδυασμό με τις ανάγκες και δυνατότητες κάθε τμήματος.

Η επιλογή του σχολικού εγχειριδίου τόσο για το Γυμνάσιο όσο και για το Λύκειο έχει γίνει με γνώμονα ώστε να αφορά την ηλικιακή ομάδα, τα ενδιαφέροντά τους και το γνωστικό επίπεδο του τμήματος αλλά συγχρόνως να διαθέτει πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό καθιστώντας το μάθημα πιο ευχάριστο και διαδραστικό. Στο πλαίσιο της παρότρυνσης των μαθητών να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα και να αναπτύξουν ικανότητες τόσο στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου όσο και στην επικοινωνία γίνεται χρήση διαδραστικού πίνακα, προβολή βίντεο, ταινιών, και οργάνωση δράσεων με αφορμή θέματα της επικαιρότητας ( σχολική βία, οικολογία, γαλλικός πολιτισμός, γαλλική κουζίνα κ.τ.λ.). Ακόμα οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στο μαθητικό περιοδικό «Πυρσός» του σχολείου μας έχοντας την ευκαιρία να εκφραστούν στη γαλλική γλώσσα. Τέλος όσα από τα παιδιά μας το επιθυμούν υποστηρίζονται και ενισχύονται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γλωσσομάθειας του Γαλλικού Ινστιτούτου του οποίου το σχολείο μας αποτελεί επίσημο φορέα συνεργασίας. Για την αρτιότερη προετοιμασία των εξετάσεων για τα διπλώματα Delf/ Dalf δημιουργούνται και απογευματινά τμήματα.

Πέρα από το σχολικό εγχειρίδιο το μάθημά μας οργανώνεται και υποστηρίζεται με συμπληρωματικό υλικό (φύλλα θεωρίας, ασκήσεων, λεξιλόγιο) με στόχο την καλύτερη κατανόηση και εξάσκηση της γραμματικής και του λεξιλογίου.

Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση, πέρα από τις προβλεπόμενες γραπτές δοκιμασίες που ορίζει η εγκύκλιος ανά τετράμηνο, ενδιάμεσα ορίζονται επίσης και άλλες είτε ολιγόλεπτες είτε ωριαίες με στόχο να δώσουν στα παιδιά την ευκαιρία της επανάληψης, της εξάσκησης και τέλος της επιτυχημένης εφαρμογής των γνώσεων που έχουν κατακτήσει.