Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Ιστορία

   Ως γενικοί σκοποί του μαθήματος της Ιστορίας θεωρούνται η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και ιστορικής συνείδησης. Επίσης, να οικοδομήσουν οι μαθητές, μέσα από τη μελέτη του δικού τους πολιτισμού, την εθνική και πολιτιστική τους ταυτότητα.         

   Η Ιστορία είναι ένα μάθημα για το οποίο απαιτείται από τους μαθητές εις βάθος κατανόηση αλλά και αποστήθιση ορισμένων γεγονότων και χρονολογιών, ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δίνεται έμφαση κατά πρώτο λόγο στην εις βάθος κατανόηση των ιστορικών γεγονότων και κατά δεύτερο λόγο στην απομνημόνευσή τους.

     Οι μαθητές βοηθούνται με διάφορους τρόπους, ώστε να ξεπεράσουν διάφορους σκοπέλους, σχετικούς με την κατανόηση του μαθήματος. Πρώτα απ’ όλα, διατίθεται στους μαθητές υποστηρικτικό υλικό που περιλαμβάνει σχεδιαγράμματα των μαθημάτων, ερμηνείες ιστορικών όρων, παραδείγματα ιστορικών πηγών και χρονολογικούς πίνακες. Επίσης, προβάλλονται τακτικά παρουσιάσεις powerpoint και εκπαιδευτικά βίντεο. Και τα δύο συμβάλλουν, ώστε το ιστορικό παρελθόν να ζωντανεύει στα μάτια των παιδιών, καθώς περιλαμβάνουν πληθώρα εικόνων, αναπαραστάσεις των γεγονότων και παραστατικές αφηγήσεις. Επιπρόσθετα, βασικό στοιχείο του μαθήματος αποτελεί η προσέγγιση ιστορικών πηγών. Οι μαθητές μελετούν και επεξεργάζονται ποικίλες ιστορικές πηγές, όπως κείμενα, μαρτυρίες των πρωταγωνιστών, εικόνες με αρχαιολογικά ευρήματα (αγγεία, τοιχογραφίες, νομίσματα κ.α.), χάρτες κ.α.

      Σε πολλές από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι μαθητές εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, κάτι που βοηθάει στην περαιτέρω ενεργοποίησή τους. Ακόμη, οι γνώσεις που αποκτούν εμπλουτίζονται ακόμη περισσότερο με εκπαιδευτικές επισκέψεις που έχουν ιστορικό περιεχόμενο και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα ενισχύεται με συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ιστορίας.

         Εν τέλει, οι μαθητές επιτυγχάνουν μέσω του μαθήματος της Ιστορίας και των σχετικών δράσεων να αντιλαμβάνονται την ιστορική συνέχεια και να συνειδητοποιούν τις αιτιώδεις σχέσεις μεταξύ των ιστορικών γεγονότων. Ανακαλύπτουν πτυχές του παρελθόντος που δε γνώριζαν και που, αν μελετηθούν κατάλληλα, γίνονται πολύτιμα μαθήματα για το παρόν και το μέλλον.