Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Επαγγελματικός προσανατολισμός

“Ποιο επάγγελμα μου ταιριάζει;” “Είναι η σχολή που θα επιλέξω η κατάλληλη για τις κλίσεις μου αλλά και για το μέλλον μου;” “Πώς μπορώ να βοηθήσω το παιδί μου να αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια για το μέλλον του;” Ερωτήματα που πάντα ταλανίζουν μαθητές και γονείς και μάλλον όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο έντονα. Παράλληλα, οι συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις Πανελλήνιες Εξετάσεις δημιουργούν επίσης έντονους προβληματισμούς στην εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και στους γονείς και στους μαθητές.
Θεωρούμε πρώτιστο μέλημα, λοιπόν, και βαρύνουσα ευθύνη του Σχολείου μας, πέρα από το διδακτικό μας έργο, να συνδράμουμε και στις αυξημένες ανάγκες μαθητών και γονέων για πλήρη ενημέρωση αναφορικά με τις αλλαγές στο Εξεταστικό Σύστημα αλλά και γενικότερα σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού και επιλογής σπουδών. Για το λόγο αυτό, βρισκόμαστε κάθε χρόνο σε συνεργασία με κορυφαίους στον τομέα τους συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, τα τελευταία χρόνια τα εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος” συνεργάζονται με την εταιρεία Labora. Διοργανώνονται τακτικά ημερίδες με ομιλητή τον Δρ Κωνσταντίνο Κότιο, Διδάκτορα Α.Π.Θ., σύμβουλο σταδιοδρομίας και συγγραφέα της σειράς οδηγών Σπουδών ΕΠΙΛΕΓΩ Σπουδές & Επάγγελμα. Στις ημερίδες αυτές μαθητές και γονείς ενημερώνονται για όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εισαγωγή στα Πανεπιστήμια, αλλά και γενικότερα τις σπουδές και τα επαγγέλματα. Παράλληλα, αναλύονται όλα εκείνα τα σημεία που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές του Λυκείου και πλήθος θεμάτων όπως:
• Αναλυτική περιγραφή όλων των τμημάτων και των προοπτικών των αποφοίτων τους
• Η αγορά εργασίας και οι δυσκολίες στην επιλογή σπουδών και επαγγέλματος
• Πλήρης ανάλυση Στρατιωτικών σχολών, Αστυνομικής Ακαδημίας και Εμπορικού Ναυτικού
• Πλήρης ανάλυση του Λυκείου και του Εξεταστικού Συστήματος
• Επιλογή ομάδων προσανατολισμού και επιστημονικών πεδίων
• Παρουσίαση ερευνών για τους αποφοίτους των τμημάτων και την αγορά εργασίας
• Παρουσίαση εγκυκλίων που αφορούν υποψηφίους πανελληνίων εξετάσεων (μετεγγραφές, αθλητές, σοβαρές παθήσεις, κτλ)
• Το δεύτερο μηχανογραφικό για τα πανεπιστήμια της Κύπρου
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων παρουσιάζονται διαδραστικά και συνεντεύξεις επαγγελματιών με χρήσιμες συμβουλές για την αγορά εργασίας.
Εκτός από τις ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού, η συνεργασία με την εταιρεία Labora δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μας να έχουν πρόσβαση σε χρήσιμα βοηθήματα που συμβάλλοουν στο να κάνουν σωστές επιλογές για το μέλλον τους. Για παράδειγμα, το βιβλίο “Σπουδές με μέλλον” και τα τεστ προσωπικότητας και επαγγελματικού προσανατολισμού είναι δύο πολύτιμα εργαλεία, με τα οποία οι μαθητές απαντούν πολλά ερωτήματά τους και συνειδητοποιούν καλύτερα τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους.
Για να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο οι παραπάνω προσπάθειες, κατά καιρούς προσκαλούνται από το Σχολείο μας επιστήμονες για παρουσίαση των επαγγελμάτων τους στους μαθητές. Για παράδειγμα έχουν γίνει στο παρελθόν ενημερωτικές ομιλίες στους μαθητές από ιστορικούς, ιατρούς, αστυνομικούς και στρατιωτικούς. Τέλος, έχουν διοργανωθεί παρουσιάσεις Πανεπιστημιακών Σχολών και Κολλεγίων, κατά τις οποίες οι μαθητές ενημερώνονται εκτενώς για τα προγράμματα σπουδών και άλλες παροχές που προσφέρονται από δημόσια ή ιδιωτικά Πανεπιστήμια.