Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Γλώσσα – Λογοτεχνία

Τα μαθήματα της γλώσσας και της λογοτεχνίας είναι τα κατεξοχήν αντικείμενα που σχετίζονται με το λόγο και την έκφραση, την κριτική ικανότητα, αλλά και την καθημερινή επικοινωνία.

Σκοπός του μαθήματος λοιπόν αρχικά είναι η κατάκτηση της γλώσσας, η άριστη χρήση της και ο εμπλουτισμός των γνώσεων των παιδιών, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της προσωπικότητας. Οι μαθητές σκέφτονται, αναλύουν, επιχειρηματολογούν, εμβαθύνουν και αποκομίζουν τα οφέλη που τους προσφέρει η γνώση.

Μέσα από ποικιλία λογοτεχνικών και ποιητικών κειμένων, άρθρων και επιστημονικών ερευνών αναπτύσσουν τις γλωσσικές δεξιότητές τους και κατακτούν τη γνώση δημιουργικά, όντας οι ίδιοι σε θέση να παράγουν τα δικά τους επιχειρήματα, τις δικές σκέψεις και κρίσεις και να παίρνουν αποφάσεις.