Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Ρομποτική

Η εκπαιδευτική ρομποτική χρησιμοποιείται πλέον στην εκπαίδευση ως αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης γνωσιακών δομών και δεξιοτήτων αό τα παιδιά.  Αποτελεί μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα που δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα να εμπλακεί ενεργά σε μια κατασκευή και να κατανοήσει, χρησιμοποιήσει και εν τέλει κατακτήσει έννοιες θετικών επιστημών (μαθηματικών, πληροφορικής & φυσικής). Επίσης  η διδασκαλία της ρομποτικής συμβάλλει στην καλλιέργεια:

  • ομαδικότητας
  •  κατανόησης – ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
  • αλγοριθμικής & προγραμματιστικής λογικής
  • νοητικές δεξιότητες (αναλυτική – συνθετική σκέψη, δημιουργικότητα – κριτική σκέψη)
  • Επίσης εκτός του γνωστικού τομέα, συμβάλλει και στον συναισθηματικό (αυτοεκτίμηση – αυτοπεποίθηση – κοινωνικοποίηση).