Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Πληροφορική

Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής είναι να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τομείς και θεμελιώδεις έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής και να αναπτύξουν την αναλυτική και συνθετική τους σκέψη, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με  αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο.

Ακολουθείται το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου κα προσφέρεται στους μαθητές να πιστοποιούν τις γνώσεις του αποκτώντας διπλώματα πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ και τον ιδιωτικό τομέα, που αφορούν στα εξής:

  • Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Υπηρεσίες Διαδικτύου
  • Παρουσιάσεις

Το σχολείο μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής με κάθε μαθητή να χρησιμοποιεί αποκλειστικά το δικό του σταθμό εργασίας, διαδραστικό πίνακα και μεγάλη οθόνη αφής, μέσα που καθιστούν το μάθημα ευχάριστο, ενδιαφέρον και πιο ζωντανό. Επίσης παρέχεται ελεγχόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο για τις ανάγκες του μαθήματος.

Παρέχεται πλήρη & άρτια προετοιμασία του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος της Πληροφορικής της Γ’ Λυκείου (ξεκινώντας από Β’ Λυκείου) με ολιγομελή τμήματα, διαγωνίσματα προσομοίωσης και επιπλέον καλοκαιρινά μαθήματα.