Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

NEA KIOSΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΣ

ΣΤΟ ΚΠΕ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015