Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

DSC06733

Την Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιήθηκε η πρώτη φετινή συνάντηση γονέων στην αίθουσα εκδηλώσεων των Εκπαιδευτηρίων.

Σύντομη εισήγηση έγινε από τον Διευθυντή του Λυκείου κ. Ανδρέα Κουτσόπουλο και από εκπαιδευτικούς του Σχολείου. Παρουσιάστηκαν τα βοηθήματα, τα οποία επιμελούνται οι Καθηγητές των Εκπαιδευτηρίων. Τα βοηθήματα αυτά είναι καρπός πολυχρόνιας εμπειρίας και προσωπικού κόπου τους και προσφέρονται στους μαθητές, προκειμένου να τους διευκολύνουν στην επίπονη διαδικασία της μάθησης. Ομολογουμένως συνεισφέρουν πολύ στην κατάκτηση των μαθησιακών τους στόχων και στην εμπέδωση της γνώσης.

Στη συνέχεια ακολούθησε η επικοινωνία-συνεργασία των Γονέων με τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου.

 

Οι Παρατηρητές (Α.Χ. Α΄ Λυκ. & Χ.Γ., Β΄ Γυμν.)

και Σία