Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

PAIDIKOS

Στον Βρεφικό, τον Παιδικό Σταθμό & το Νηπιαγωγείο των Εκπ/ρίων μας, τα μικρά παιδιά: -αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, -εμπλουτίζουν τον συναισθηματικό τους κόσμο, -υποβοηθούνται στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους, -καλλιεργούν τη σκέψη τους και -εισάγονται στον υπέροχο κόσμο της γνώσης με την καθοδήγηση των επιλεγμένων εκπαιδευτικών μας και μέσα από ποικίλες οργανωμένες δραστηριότητες. Χαίρονται, ανακαλύπτουν, συνεργάζονται, οικοδομούνται πνευματικά, μαθαίνουν!