Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εορταστικές Εκδηλώσεις Νηπιαγωγείου για την 25η Μαρτίου

Γιορτή 25ης Μαρτίου

Παρέλαση 25ης Μαρτίου