Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΑΝΤΩΝ. ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ, ΕΚΠ/ΚΟΣ

Υπηρετώντας αρκετά χρόνια στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έχω άμεση γνώση της σύγχυσης που τη διέπει, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει και των πειραματισμών που υφίσταται απ’ τις εκάστοτε άστοχες πολιτικές μεταλλαγές. Είναι γνωστό ότι η τεχνοκρατική αντίληψη, ο υλικός ευδαιμονισμός της εποχής μας και η χωλαίνουσα λειτουργία της εκπαίδευσης των ημερών μας, αποπροσανατολίζουν τους νέους, οδηγώντας τους σε σταδιακή εξασθένηση, σε συναισθηματικά αδιέξοδα και σε επικίνδυνες ατραπούς.

Στους χαλεπούς αυτούς καιρούς που τα ιδανικά και οι διαχρονικές αξίες αμφισβητούνται, τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος» προβάλλουν ένα διαφορετικό τύπο Παιδείας. Μιας Παιδείας που, έχοντας σαν βάθρο τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό, βάζει στο κέντρο της ως πρώτη αξία τον άνθρωπο. Δηλαδή τον τύπο του ανθρώπου που ζωογονείται από τα νάματα του Θεανθρώπου.

Δεν είναι χωρίς σημασία ότι ο αριθμός των μαθητών αυτών των Εκπαιδευτηρίων κάθε χρόνο αυξάνει εντυπωσιακά, γεγονός που μαρτυρεί και την ποιότητα της εργασίας τους.

Εύχομαι να χαρίζει ο Θεός υγεία και να ευλογεί τους εργάτες οι οποίοι  μοχθούν καθημερινά για τη λειτουργία αυτού του σχολείου. Είναι ένα σχολείο, που ως πιστεύω του έχει την αλήθεια πως η καταξίωση της ανθρώπινης ύπαρξης πραγματοποιείται μόνο μέσα από τη συνάντησή της με το Θεό.

 

ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΠΑΓΑΤΕΛΑ