Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ, της Αγγ. Δρίβα, Εκπ/κού

Ο γενικός σκοπός της διδασκαλίας των μαθηματικών είναι οι μαθητές, μετά το πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας, να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τα μαθηματικά και να τα διατυπώνουν ορθά. Η διδασκαλία των μαθηματικών σήμερα δεν περιορίζεται μόνο στην αυστηρά μεθοδολογική παρουσίαση των δεδομένων στον πίνακα, όπως συνηθιζόταν παλαιοτέρα. Η συνεργασία καθηγητή και μαθητών καθώς και των μαθητών μεταξύ τους είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να κυλήσει ομαλά η διδασκαλία των μαθηματικών στη διάρκεια της ώρας.

Αυτό βέβαια στηρίζεται και στην ευχέρεια του καθηγητή να συντονίζει την τάξη και να επικοινωνεί όσο το δυνατόν καλύτερα με τα παιδιά· να αναγνωρίζει τις τυχόν δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν αυτά στη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να επεμβαίνει έγκαιρα και να λύνει όλες τους τις απορίες.

 

Όμως η ολοκλήρωση του διδακτικού έργου επιτυγχάνεται και με την εργασία των μαθητών στο σπίτι. Τα σχολικά εγχειρίδια καλύπτουν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες κάθε μαθητή, διότι περιλαμβάνουν διαφορετικά επίπεδα γνώσης, από την πιο απλή στην πιο σύνθετη, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών. Στο σημείο όμως αυτό έρχεται και πάλι ο εκπαιδευτικός, ο οποίος με τον προσωπικό του μόχθο, υπομονή και επιμονή, προσπαθεί με διάφορους τρόπους, π.χ. με ασκήσεις μέσω φυλλαδίων που ετοιμάζει, για να βοηθήσει όλους τους μαθητές, και τους αδύναμους και τους δυνατούς, να προωθήσουν τη μαθηματική τους σκέψη και να κατανοήσουν πληρέστερα τα μαθηματικά.

Στην απόδοση ενός εκπαιδευτικού στο διδακτικό του έργο παίζει σημαντικό ρόλο και το κλίμα του περιβάλλοντος όπου καλείται να εργαστεί και να προσφέρει τις γνώσεις του. Το σχολικό περιβάλλον, ως γνωστό, αποτελείται από τους μαθητές, το σύλλογο διδασκόντων και τη διεύθυνση.

Το σχολικό περιβάλλον των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος», με τη συνεργασία με τα παιδιά, τα οποία δείχνουν φιλότιμο για να εργαστούν και να μάθουν μαθηματικά, τους συναδέλφους, οι οποίοι είναι πρόθυμοι για συζήτηση παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεμάτων και ανταλλαγή απόψεων, ακόμα και τη διεύθυνση η οποία στηρίζει και συμβάλλει καίρια στο εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών, είναι το ιδανικό περιβάλλον όπου μπορεί να προσφέρει αβίαστα ο δάσκαλος γνώση και αγάπη.