Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Λύκειο – προετοιμασία για τις Πανελλήνιες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Ιδανική επιλογή για το Λύκειο

Εξασφαλίζει στους μαθητές:

♦ Ολιγομελή τμήματα για εντατική προετοιμασία
♦ Πλήρη φροντιστηριακή κάλυψη χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις
Στόχοι των Εκπαιδευτηρίων μας:
♦ Γενική παιδεία υψηλού επιπέδου
♦ Άριστη γνωστική κατάρτιση
♦ Πνευματική καλλιέργεια και ηθική συγκρότηση
Οι μαθητές μας προετοιμάζονται ώστε να ανταποκριθούν στις σύγχρονες
απαιτήσεις της ζωής. Γι’ αυτό φροντίζουμε να βρίσκουν στο Λύκειό μας τις
ιδανικές συνθήκες και τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για να επιτυγχάνουν
στις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

 

Α΄ Λυκείου

Στην Α΄ Λυκείου ο μαθητής θέτει τις γνωστικές βάσεις για
την επιτυχία του στις Πανελλήνιες εξετάσεις, διαμορφώνοντας
παράλληλα την προτίμησή του για την κατεύθυνση που θα ακο-
λουθήσει. Αυτό εξασφαλίζεται με:
♦ έμφαση σε όλα τα βασικά μαθήματα εξίσου.
♦ επιπλέον ώρες φροντιστηριακής διδασκαλίας.
♦ ευκαιρίες επαγγελματικού προσανατολισμού.

 

Β΄ Λυκείου

Στη Β΄ Λυκείου, βάσει του εκπαιδευτικού συστήματος, γίνεται
ο διαχωρισμός σε κατευθύνσεις. Η κατανόηση και η εμπέδωση της
ύλης ανά κατεύθυνση εισάγει τους μαθητές στον προθάλαμο της
επιτυχίας. Με γνώμονα τα παραπάνω, το σχολείο μας μεριμνά για:
♦ υπεύθυνη και σωστή τελική επιλογή κατεύθυνσης.
♦ εγγυημένη προετοιμασία των μαθητών με πρόσθετες ώρες
φροντιστηριακής διδασκαλίας.
♦ έγκαιρη κάλυψη της συνολικής ύλης των μαθημάτων κα-
τεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.

 

Γ΄ Λυκείου

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα συναντήσουν στα εκπαιδευ-
τήρια “Απόστολος Παύλος”
ιδανικές συνθήκες για τη δύσκολη
και καθοριστική τελευταία τάξη του Λυκείου, διότι στο σχολείο
μας θα βρουν:
♦ Φροντιστηριακή προετοιμασία με συστηματική, έγκαιρη και
εις βάθος κάλυψη της ύλης.
♦ Ολιγομελή τμήματα μαθητών που δίνουν τη δυνατότητα
για εντατική και εξατομικευμένη διδασκαλία.
♦ Έμπειρο και άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και
επιμελημένα υποστηρικτικά συγγράμματα.
♦ Εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης για εξάσκηση
και εξοικείωση με τη διαδικασία των Πανελληνίων.
♦ Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για προσωπική μελέτη
και επαναλήψεις.
♦ Υπεύθυνη και ουσιαστική βοήθεια στη συμπλήρωση του
μηχανογραφικού και συνεργασία με ειδικούς συμβούλους εκπαί-
δευσης και σταδιοδρομίας.
♦ Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι τα εκπαι-
δευτήρια “Απόστολος Παύλος” αποτελούν εγγυημένη επιλογή για
το Λύκειο. Οι μαθητές μας, προετοιμαζόμενοι αποκλειστικά στο
σχολείο μας, συμμετείχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις με πολύ
υψηλά ποσοστά επιτυχίας (92%).

 

τηλ.: 27410 - 29663 , Κιν: 6932 659820
fax: 27410 - 75727, e-mail: grammateia@apostolospavlos.gr

 

Διδάσκουν στα μαθήματα κατεύθυνσης:

Θεωρητική

Κουτσόπουλος Ανδρέας

Κονέ Κατερίνα

Αγγουράς Γεώργιος

Στρατούρης Χριστόφορος

 

Θετική – Τεχνολογική

Ρίζος Θεοφάνης

Ζωγόγιαννη Φρειδερίκη

Δρακονάκης Αναστάσιος

Καραπίρη Μαρία