Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Λύκειο – προετοιμασία για τις Πανελλήνιες

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Ιδανική επιλογή για το Λύκειο

Εξασφαλίζει στους μαθητές:

Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Στην Α΄ Λυκείου ο μαθητής θέτει τις γνωστικές βάσεις για
την επιτυχία του στις Πανελλήνιες εξετάσεις, διαμορφώνοντας παράλληλα την προτίμησή του για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει.
Αυτό εξασφαλίζεται με:

Έμφαση σε όλα τα βασικά μαθήματα εξίσου

Επιπλέον ώρες φροντιστηριακής διδασκαλίας

Ευκαιρίες επαγγελματικού προσανατολισμού

Υπεύθυνη και σωστή τελική επιλογή ομάδα προσανατολισμού.

Εγγυημένη προετοιμασία των μαθητών με πρόσθετες ώρες φροντιστηριακής διδασκαλίας.

Έγκαιρη κάλυψη της συνολικής ύλης των μαθημάτων κα- τεύθυνσης της Γ’ Λυκείου.

Β ΛΥΚΕΙΟΥ

Στη Β΄ Λυκείου, βάσει του εκπαιδευτικού συστήματος, γίνεται ο διαχωρισμός σε ομάδες προσανατολισμού. Η κατανόηση και η εμπέδωση της  ύλης ανά κατεύθυνση εισάγει τους μαθητές στον προθάλαμο της
επιτυχίας.
Με γνώμονα τα παραπάνω, το σχολείο μας μεριμνά για:

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου θα συναντήσουν στα εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος”
ιδανικές συνθήκες για τη δύσκολη και καθοριστική τελευταία τάξη του Λυκείου, διότι στο σχολείο μας θα βρουν:

Φροντιστηριακή προετοιμασία με συστηματική, έγκαιρη και εις βάθος κάλυψη της ύλης.

Ολιγομελή τμήματα μαθητών που δίνουν τη δυνατότητα για εντατική και εξατομικευμένη διδασκαλία.

Έμπειρο και άριστα καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό και επιμελημένα υποστηρικτικά συγγράμματα.

Εβδομαδιαία διαγωνίσματα προσομοίωσης για εξάσκηση και εξοικείωση με τη διαδικασία των Πανελληνίων.

Εξοικονόμηση πολύτιμου χρόνου για προσωπική μελέτη και επαναλήψεις.

Υπεύθυνη και ουσιαστική βοήθεια στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού και συνεργασία με ειδικούς συμβούλους εκπαί- δευσης και σταδιοδρομίας.

Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι τα εκπαι- δευτήρια “Απόστολος Παύλος” αποτελούν εγγυημένη επιλογή για το Λύκειο. Οι μαθητές μας, προετοιμαζόμενοι αποκλειστικά στο σχολείο μας, συμμετέχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας (πάνω από 90%).

Διδάσκουν στα μαθήματα προσανατολισμού:

Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κουτσόπουλος Ανδρέας

Αγγουράς Γεώργιος

Στρατούρης Χριστόφορος

Φωτοπούλου Ελισάβετ

Φιλόλογοι

Θετικών Σπουδών και Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Ρίζος Θεοφάνης, Μαθηματικός

Σεϊτανίδη Ελένη, Μαθηματικός

Ζωγόγιαννη Φρειδερίκη, Φυσικός

Αγγέλου Λένα, Χημικός

Σακελλαρίου Ευτυχία, Βιολόγος

Καραπίρη Μαρία, Οικονομολόγος

Μπούμπας Παναγιώτης, Πληροφορικός