Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΔΙΟΝ. Χ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. Φ. Σ. “ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ”

Αθήνα, 1 Ιουνίου 2008

 

   Κύριε Διευθυντά,
Έλαβα τον τόμο του περιοδικού «Ο Πυρσός» των Εκπαιδευτηρίων σας «Απόστολος Παύλος», που τελούν υπό την αιγίδα του Συλλόγου “K.Π.” και σας ευχαριστώ θερμώς για την ευγενική προσφορά.
 Η έκδοση ενός μαθητικού περιοδικού προϋποθέτει κοινή προσπάθεια, μόχθο, ποιότητα εκπαιδευτικών και μαθητών. Ο «Πυρσός» μαρτυρεί ότι στο σχολείο σας υπάρχουν όλα. Αξιοθαύμαστα τα αποτελέσματα.
 Εύχομαι στα μέλη του Δ.Σ., στη Διεύθυνση του Σχολείου, στους Καθηγητές και στους μαθητές να συνεχίζουν με τον ίδιο ζήλο το εκπαιδευτικό, κοινωνικό και πνευματικό έργο τους και οι καρποί των προσπαθειών τους να είναι πάντοτε πλούσιοι και αγλαοί, επ’ αγαθώ της ελληνικής παιδείας, της πατρίδας και της Εκκλησίας μας.

 

Με πολλή εκτίμηση,
                                                   ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Χ. ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ