Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011: ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ