Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΔΙΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ -ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Αθήνα, 28 Μαΐου 2008

 

Προς τη Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος»
Ισθμός Κορίνθου

 

   Αγαπητοί Κύριοι,
Έχω το προνόμιο να παρακολουθώ φιλικά τη λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων σας από την αρχή της λειτουργία τους. Ομολογώ ότι μερικές από τις εκδηλώσεις τους που έτυχαν να πέσουν στην αντίληψή μου με ξάφνιασαν ευχάριστα για την πρωτοβουλία, το περιεχόμενο και κυρίως για το ήθος της εκτέλεσής τους.
Σε μια εποχή σύγχυσης των αξιών της κοινωνίας μας, τα Εκπαιδευτήριά σας, χωρίς να πάψουν να πρωτοπορούν σε διδακτικές μεθόδους και μέσα, εξακολουθούν να υπηρετούν τις παραδοσιακές αρχές του Ελληνισμού. Κατά τούτο διακρίνονται ιδιαίτερα από άλλα παιδαγωγικά ιδρύματα που επίσης προσφέρουν στο δύσκολο τομέα της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό εύχομαι στο Θεό να σας δίνει δυνάμεις για να συνεχίσετε το αξιόλογο έργο σας.

                                                                 

Με φιλικά αισθήματα,

ΔΙΟΝ. Κ. ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ