Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Γαλλικά 2023-2024

Σχ. έτος 2023-2024

 

Delf A2: 100/100 επιτυχία!

 

Δαληβίγκα Ντορίνα

Δήμος Αλέξανδρος

Ιωαννίδη Ελένη

Παπαγεωργίου Αναστάσιος

Παπαχρήστου Γεωργίνα

Χατήρα Μαρκέλλα

Delf B2: 100/100 επιτυχία!

 

Κουτσόπουλος Γιάννης

Ζόια Χρήστος