Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΕΦΗΜ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Στη γνωστή εφημ. της Καλαμάτας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», της 29ης Ιουν. 2009, σελ. 28, φιλοξενείται επιστολή του γνωστού Καθηγητή – Συγγραφέα κ. Γεωργίου Κούβελα, όπου μεταξύ άλλων γράφει για τα Εκπαιδευτήριά μας τα ακόλουθα:

 

«Στον Ισθμό της Κορίνθου σε σύγχρονα σχολικά κτίρια στεγάζονται γυμνάσιο – λύκειο με την ονομασία «Εκπαιδευτήρια Απ. Παύλος». Με επιλεγμένο επιτελείο καθηγητών και άλλων επιστημόνων έχουν οργανωθεί πρότυπα σχολεία, στα οποία οι γονείς μαθητών της περιοχής σπεύδουν να εγγράψουν τα παιδιά τους. Με σκοπό να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές και τις μαθήτριες να καλλιεργούν το ταλέντο τους, τα εκπαιδευτήρια αυτά εκδίδουν ένα θαυμάσιο μηνιαίο περιοδικό με τον τίτλο «Ο Πυρσός», στο οποίο δημοσιεύουν τα κείμενά τους. Εξάλλου, για να υποβοηθείται το έργο των εκπαιδευτικών και των γονέων, εκδίδουν και το μηνιαίο περιοδικό «Κοινωνικές Τομές», με το οποίο συνεργάζονται επίλεκτοι επιστήμονες και συγγραφείς σε θέματα οικογένειας και παιδείας. Επιπλέον, κάθε καλοκαίρι, τα παιδιά των Εκπαιδευτηρίων «Απ. Παύλος» συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις, στη Βένιζα Βιλλίων, όπου ξεκουράζονται σωματικά και πνευματικά, ψυχαγωγούνται και αθλούνται…».