Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

ΝΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜ. ε.α.

Μάιος 2008

Προς
Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»
Ισθμό Κορίνθου

 

Έλαβα γνώση πως τα Εκπαιδευτήρια «Απ. Παύλος» συμπλήρωσαν φέτος τον 3ο χρόνο λειτουργίας τους και ήδη εξέρχονται οι πρώτοι απόφοιτοι του Γυμνασίου σας. Θυμάμαι επίσης πως τον πρώτο χρόνο της ζωής του Σχολείου σας οι μαθητές σας ήταν 24. Κατά το τρέχον σχολ. έτος τριπλασιάστηκαν. Καθένας που ενδιαφέρεται να μάθει, ποια είναι η αιτία της αύξησης αυτής, πιστεύω ότι θα καταλήξει στο συμπέρασμα: Δημιουργική αιτία είναι η ποιότητα εργασίας στη γνωσιολογική κατάρτιση των μαθητών και η ηθική αγωγή που τους παρέχεται. Οι μαθητές και οι γονείς τους οπωσδήποτε θα μεταδίδουν στο περιβάλλον τους την ικανοποίησή τους από τη φοίτηση των παιδιών τους στα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος».

Θεωρώ πως όλα, όσα έχουν επιτευχθεί, είναι ένας πραγματικός άθλος, που προοιωνίζει και την περαιτέρω πρόοδο. Γνωρίζοντας αρκετούς από τους συνεργάτες και τους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων, τους συγχαίρω, γιατί εργάζονται το έργο τους ως αποστολή και ποτέ ως αγγαρεία. Εύχομαι ο Θεός να σας φωτίζει και να σας ενδυναμώνει.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Νικ. Παπανικολόπουλος