Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ, Επ. ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ

Χιλιομόδι Κορινθίας, 10-6-2008

 Αγαπητοί μου,

 Έλαβα την επιστολήν Σας και τα αποσταλέντα περιοδικά, τα οποία ανέγνωσα μετά προσοχής, και αισθάνομαι την ανάγκη πρωτίστως να σας συγχαρώ διά την κατά πάντα ελληνοχριστιανικήν αγωγήν, που προσφέρετε στην νεότητα, η οποία σήμερα βάλλεται από πολλούς εχθρούς, ανθρώπους οι οποίοι στοχεύουν στην απομάκρυνσι των νέων μας από τις ηθικές αξίες της ζωής και ως εκ τούτου στην καταστροφή της κοινωνίας μας.
 

Η σωστή παιδεία σαν και αυτή την οποίαν προσφέρετε Σεις στα παιδιά μας, είναι η μόνη που θα μας σώση από τον κατήφορο, στον οποίον ευρισκόμεθα σήμερα κατά γενικήν ομολογίαν.
 Όσον αφορά τις συκοφαντίες, που σας εκτοξεύουν οι κακοί άνθρωποι, πιστεύω ότι πέφτουν στο κενό μπροστά στη σωστή παιδεία, που προσφέρουν τα εκπαιδευτήριά σας στα παιδιά μας. Εύχομαι δε να πολλαπλασιασθή ο αριθμός των μαθητών σας και εγώ προθύμως θα βοηθήσω εις τούτο, όπου και όποτε μου δίδεται η ευκαιρία.

 Επίσης θα χαρώ πολύ να λαμβάνω το ωραίο περιοδικό σας και να ενημερώνομαι για την εργασίαν Σας και την πρόοδόν Σας.

 

Με εξαίρετη τιμή και θερμές ευχές,
π. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ