Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός στα Εκπαιδευτήρια “Απόστολος Παύλος”

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

Στις 23 Ιανουαρίου στο σχολείο μας επιδόθηκαν στους γονείς οι βαθμολογίες των μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου για το 1ο Τετράμηνο. Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς των μαθητών μας πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την προσέγγιση του σημαντικού ζητήματος του Επαγγελματικού Προσαντολισμού στα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος». Από το Γυμνάσιο ήδη αλλά κυρίως με την έναρξη της φοίτησης στο Λύκειο γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια ώστε να οι μαθητές να έχουν όλη την πληροφόρηση και την στήριξη που χρειάζονται ώστε να κάνουν την καλύτερη δυνατή για αυτούς επιλογή σπουδών και σταδιοδρομίας. Οι γονείς ενημερώθηκαν από τον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εκπαιδευτικό των Εκπαιδευτηρίων κ. Γιώργο Αγγουρά για όλες τις δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο. Πιο συγκεκριμένα ενημερώθηκαν για τις ημερίδες που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εταιρεία Labora και για τον πλούσιο ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις μεταλυκιακές σπουδές που διατίθεται δωρεάν στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς επίσης και για τις συχνές ενημερωτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι μαθητές. Ακόμα έγινε γνωστό ότι υπάρχει η δυνατότητα ατομικής συνεδρίας Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τους μαθητές με τη χρήση αναγνωρισμένων επιστημονικών μεθόδων και εργαλείων. Όλα τα παραπάνω έχουν στόχο οι μαθητές και οι μαθήτριές μας να νιώθουν ότι το σχολείο τους βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα τους σε μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις που θα πάρουν.