Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Τι προσφέρουμε

Στον μαθησιακό τομέα οι μαθητές μας απολαμβάνουν:

 

  • φοίτηση σε μικρά τμήματα

 

  • διδασκαλία μεθοδική, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και κατάλληλου έντυπου υλικού των Εκπ/ρίων μας

 

  • ενδοσχολική φροντιστηριακή κάλυψη:

 

– για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας και την απόκτηση διπλώματος ECCE

 

– για την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας και την απόκτηση διπλωμάτων DELF

 

– για την απόκτηση διπλωμάτων στους υπολογιστές (ECDL Cambridge)

 

Ιδιαίτερα για τους μαθητές του Λυκείου: πλήρη φροντιστηριακή κάλυψη

για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση