Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, της ΒΑΣ. ΜΠΑΔΑ, Εκπ/κού

     English is one of the most popular languages spoken worldwide and as an international language it is extremely useful to people of all ages.

     In “Apostolos Paulos” schools, we are strongly interested in our students’ knowledge of foreign languages and especially English. Our students have the opportunity not only to learn the grammatical rules and structures of the language through extensive exercises and practice, but they also get to improve their oral skills as they familiarize with the language in an authentic-like environment, since they are encouraged to talk in English.

     Also they have the chance to watch films and videos in English and are motivated to read literary books written in the language, books that have been suggested to them by their tutors. Our students work as a group and teachers help those having difficulties in speaking or writing English forms.

     Moreover, the school offers the opportunity to students who are willing to take exams for the First Certificate in English (Lower), to take extra curriculum English courses so as to achieve this important aim.