Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Τεύχη Πυρσός 2021

Κυκλοφόρησαν απο το σχολείο το 2021

ΠΥΡΣΟΣ 113 ( ΙΑΝ - ΦΕΒΡ 2021)

ΠΥΡΣΟΣ 114 ( ΜΑΡΤ- ΑΠΡ 2021)

ΠΥΡΣΟΣ 115 ( ΜΑΙ- ΙΟΥΝ 2021)