Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Τεύχη Πυρσός 2022

Κυκλοφόρησε απο το σχολείο το 2022

ΠΥΡΣΟΣ 119 ( ΙΑΝ – ΦΕΒΡ 2022) 

ΠΥΡΣΟΣ 120 (ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022)