Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Εκπαιδευτήρια
"ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
Κορίνθου

Τεύχη Πυρσός 2022

Κυκλοφόρησε απο το σχολείο το 2022

ΠΥΡΣΟΣ 119 ( ΙΑΝ – ΦΕΒΡ 2022) 

ΠΥΡΣΟΣ 120 (ΜΑΡΤΙΟΣ – ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022)

ΠΥΡΣΟΣ 121 (ΜΑΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2022)

ΠΥΡΣΟΣ 122 (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)

ΠΥΡΣΟΣ 123 (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)

ΠΥΡΣΟΣ 124 (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023)